Những công việc cần làm sau khi xây lắp phòng Xquang

Sau khi bạn xây dựng xong phòng Xquang bằng gạch Barit AR thì sẽ tiến hành lắp đặt máy móc, tuy nhiên bạn cần chú ý những điểm sau:

  • Cần sớm khai báo về thiết bị liên quan đến tia xạ với cơ quan quản lý là sở khoa học công nghệ
  • Chuẩn bị hồ sơ pháp lý để thẩm định phòng chụp
  • Quan trọng nhất là phải có 02 chứng chỉ đó là chứng chỉ an toàn bức xạ cho nhân viên và chứng chỉ phụ trách an toàn bức xạ
  • 01 liều kế và hợp đồng đọc liều kế

THÔNG TƯ 08 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

08_2010_TT-BKHCN_109395

Call Now ButtonGọi ngay