Bệnh viện Răng hàm mặt – Lựa chọn gạch Barit Ar

Cập nhật tháng 9/2018.

Công trình phòng Xuang C.T conbeam cho bệnh viện Răng Hàm Mặt. Đây là bức vách chung gian giữa 2 phòng xquang nên chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng xây gạch barit ar 13 nằm ngang để chung cho 2 phòng nhằm cản tia tối đa và đỡ tốn kém chi phí.

Call Now ButtonGọi ngay